wtorek, 08 listopad 2016 13:19

Książę Kardynał Adam Stefan Sapieha

"Lata płyną naprzód. Już wielu nie pamięta Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy. Ci, którzy pamiętają, tak jak ja, mają obowiązek przypominać, ażeby ta wielkość trwała i tworzyła przyszłość Narodu i Kościoła na tej polskiej ziemi."
Ojciec Święty Jan Paweł II

Żył w latach 1867 - 1951 potomek arystokratycznego rodu, kapłan, dyrektor Seminarium Lwowskiego, doradca Papieża Piusa X do spraw polskich, dyplomata, biskup i kardynał.
Kraków był najważniejszym etapem jego działalności, spędził tu wiele lat, jako biskup, następnie arcybiskup, później kardynał. W marcu 1937 roku otrzymał honorowe obywatelstwo Miasta Krakowa (w 25 rocznicę objęcia biskupstwa). Tu najmocniej zapisał się w ludzkiej pamięci jako pełen miłości i troski, a zarazem wymagający Pasterz. Jego wielkość, o której mówił Jan Paweł II to dla nas wszystkich symbol i wzór.

Symbol historii Polski i wzór patrioty - jego życie obejmuje kilka istotnych okresów istnienia naszej ojczyzny: czas zaborów, I wojna światowa, okres międzywojenny, II wojna światowa, okupacja komunistyczna. Zawsze taki sam chroniący każdego pokrzywdzonego człowieka, jak ojciec, gotów oddać życie za niego i Ojczyznę.

Wzór ucznia i studenta - zakochany w nauce, nosił w sobie pragnienie wiedzy. Zdobył wszechstronne wykształcenie na uniwersytetach: w Krakowie, Wiedniu, Innsbrucku, Lille i Lwowie. Po święceniach w 1893 r. odbył studia w Rzymie, uwieńczone doktoratem z prawa kanonicznego, a także ukończył szkołę dyplomacji w Wiecznym Mieście.

Wzór wychowawcy i nauczyciela - był wspaniałym, wesołym, żartobliwym ale i wymagającym stanowczym nauczycielem i wychowawcą w seminarium. Kochał młodzież, umiał odkrywać jej talenty i pomagał je rozwijać. On pierwszy "odkrył" Karola Wojtyłę, którego po święceniach kapłańskich wysłał na studia do Rzymu, zapoczątkowując drogę młodego księdza do tronu papieskiego.

Wzór otwartości dialogu z drugim człowiekiem - gotów każdego przyjąć i rozmawiać z nim, tak bogatego, jak biednego, zdrowego i chorego, wierzącego i niewierzącego. Kiedy szalejący terror Hansa Franka, kata Generalnej Guberni eksterminował tysiące Polaków, Książę Sapieha walczył o życie ludzi, bestialsko mordowanych profesorów, żołnierzy AK i wywożonych do Niemiec robotników. Tuż po wojnie zwracał się do Bieruta, komunisty, o uwolnienie więzionych żołnierzy Polski Podziemnej.
Tak o Nim pisano: "Człowiek to myśli na wskroś wolnej, nie człowiek doktryny szablonu. Teorii żadnej nie dał sobie narzucić. Książe ludzki, chrześcijański humanista."

Wzór wrażliwości na krzywdę i cierpienie zwykłego człowieka - jedną z najpiękniejszych form jego działalności była pomoc ubogim. Był niestrudzonym organizatorem zakrojonych na szeroką skalę akcji charytatywnych. Stworzył Komitet niosący pomoc ofiarom I, a później II wojny, wspierał działanie "Caritasu". Do dziś istnieje dziecięcy Szpital Chorób Płuc w Zakopanem, szpital oczny w Krakowie - Witkowicach wybudowany dzięki jego staraniom.

Wzór troski o kulturę i rozwój intelektualny - był inspiratorem i założycielem Filharmonii Krakowskiej i Tygodnika Powszechnego, które do dziś nam służą.

Wzór ogólnoludzkich postaw moralnych - Nazwany przez historię "Księciem Niezłomnym" przez całe swoje życie, w najtrudniejszych nawet czasach był wierny wartościom "BÓG, HONOR, OJCZYZNA". Jego mądrość, ogromny patriotyzm, niezłomność - a równocześnie szlachetność i wrażliwość na los drugiego człowieka - zyskały mu ogólny szacunek i miłość tych wszystkich, którzy myśleli i czuli po polsku i dla których godność, wolność i dobro każdego człowieka jest sprawą najważniejszą.

"Bóg Ci zapłać Książe Kardynale za to, kim byłeś dla nas, dla mnie, dla wszystkich Polaków".
Ojciec Święty Jan Paweł II