środa, 15 marzec 2017 20:21

technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

 

Nauka w Technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu z wszystkich kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu absolwenci otrzymują tytuł technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.

Absolwent potrafi:

 • montować oraz konserwować urządzenia wchodzące w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
 • użytkować urządzenia wchodzące w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
 • naprawiać systemy odbiorcze telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
 • uruchamiać i utrzymywać terminale i przyłącza abonenckie wchodzące w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
 • montować i eksploatować systemy odbiorcze telewizji naziemnej i satelitarnej oraz sieci kablowych;
 • administrować sieciami wchodzącymi w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych.

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

 • firmach obsługujących światłowodowe sieci szkieletowe;
 • grupach medialno-komunikacyjnych;
 • telewizjach kablowych;
 • firmach zajmujących się produkcją sprzętu wykorzystywanego przez sieci szerokopasmowe;
 • przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych operatorów kablowych.

Możliwość dalszego kształcenia:

Absolwenci mogą również kontynuować naukę w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na różnych kierunkach.