wtorek, 29 listopad 2016 10:00

Nauka trwa 3 lata. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci otrzymują tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie sprzedawca.

Absolwent potrafi:

  • określić zapotrzebowanie na towary, składać zamówienia oraz dokonywać ilościowego i jakościowego odbioru dostaw
  • określać właściwości towarów oraz ich przeznaczenie
  • segregować towary oraz stosować zasady ich przechowywania i rozmieszczania
  • przygotowywać ekspozycję towarów
  • wykonywać czynności związane ze sprzedażą towarów
  • obliczać ceny, marże i podatek VAT oraz dokonywać inkasa należności i odprowadzać utarg
  • obsługiwać sprzęt techniczny
  • dokonywać spisu z natury i obliczać różnice inwentaryzacyjne
  • stosować różne formy promocji towarów
  • przyjmować i rozpatrywać reklamacje zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Absolwent może podjąć pracę m. in. w jako sprzedawca w placówkach handlowych, demonstrator wyrobów, ekspedient w punkcie usługowym, ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej.

Możliwość dalszego kształcenia:
Absolwenci mogą rozwijać umiejętności zdobyte w szkole, podejmując dalszą naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.