środa, 15 marzec 2017 06:19

Historia PCK

HISTORIA POWSTANIA CZERWONEGO KRZYŻA

Wszystko zaczęło się 24 czerwca 1859 roku w Solferino, w niewielkim miasteczku w północnych Włoszech, gdzie armie francuska i włoska starły się w potężnej bitwie z siłami austriackimi, w wyniku której 40 000 żołnierzy zostało zabitych lub rannych.

 

historiapck1

 

Służby medyczne armii były zbyt małe by poradzić sobie z sytuacją. Cierpienia żołnierzy przejęły grozą szwajcarskiego przedsiębiorcę Jeana Henry Dunanta, który zorganizował przy udziale okolicznej ludności pomoc cierpiącym bez względu na ich narodowość.

 

historiapck2

 

Po powrocie do Szwajcarii, J. Henry Dunant nie był w stanie zapomnieć grozy sytuacji, której był świadkiem. Opisał swoje doświadczenia, dotyczące
powtarzającej się tragedii wojny, w książce pt. „Wspomnienie Solferino”, którą ukończył w 1862 r. Wydał ją na własny koszt i rozesłał do najbardziej wpływowych osobistości ówczesnej Europy.

 

historiapck3

 

17 lutego 1863 r. powstał w Genewie pięcioosobowy Komitet Pomocy Rannym z udziałem J. H. Dunanta.

W październiku 1863 r. Komitet doprowadził do spotkania przedstawicieli 16 państw. Przyjęto czerwony krzyż na białym polu jako symbol ochronny tych, którzy udzielać będą pomocy rannym żołnierzom.

 

historiapck4

 

22 sierpnia 1864 r. odbyła się w Genewie konferencja, na której przedstawiciele 11 państw przyjęli Konwencję „O polepszeniu losu rannych wojskowych w armiach w polu będących”, złożoną z 10 artykułów, a Komitet Pomocy Rannym przyjął nazwę Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

 

historiapck5

 

Jean Henri Dunant [dünạ̃], ur. 8 V 1828, Genewa, zm. 30 X 1910, Heiden, szwajcarski filantrop, pacyfista; współtwórca Czerwonego Krzyża i Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej YMCA; autor wielu prac pacyfistycznych, m.in. Un souvenir de Solférino (1862), która przyczyniła się w znacznej mierze do uchwalenia konwencji genewskiej 1864; 1901 otrzymał pierwszą Pokojową Nagrodę Nobla.

 

PODSTAWOWE ZASADY CZERWONEGO KRZYŻA

HUMANITARYZM
Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz do poszanowania osobowości człowieka, wzajemnego zrozumienia i przyjaźni.

BEZSTRONNOŚĆ
Nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym.

NEUTRALNOŚĆ
Powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz – w każdym czasie – w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.

NIEZALEŻNOŚĆ
Służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej, powinien korzystać z samodzielności.

DOBROWOLNOŚĆ
Niesie pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści.

JEDNOŚĆ
W każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża albo Czerwonego Półksiężyca.

 

historiapck6

 

POWSZECHNOŚĆ
Obejmuje swoją działalnością cały świat.

 

historiapck7

 

historiapck8

 

Źródło: Encyklopedia Powszechna PWN Wydawnictwo Naukowe PWN.
Grafiki z zasobów Internetu

Read 1162 times Last modified on wtorek, 04 lipiec 2017 17:46