wtorek, 29 listopad 2016 09:58

technik obsługi turystycznej

Atrakcyjność położenia naszego miasta oraz regionu, posiadane walory turystyczno-krajoznawcze oraz dynamiczny rozwój branży hotelarsko - turystycznej zwiększa zapotrzebowanie na kadry obsługujące sektor turystyki.
Nauka w Technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu z wszystkich kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu absolwenci otrzymują tytuł technika obsługi turystycznej .

Absolwent potrafi:

 • przestrzegać przepisów prawa obowiązującego w turystyce
 • prowadzić działalność przedsiębiorstwa organizującego imprezy turystyczne zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej
 • organizować pracę różnych działów przedsiębiorstwa organizującego imprezy turystyczne
 • organizować i obsługiwać kongresy, targi, giełdy turystyczne oraz imprezy okolicznościowe
 • przygotowywać oferty usług turystycznych
 • sporządzać umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych
 • udzielać informacji turystycznej
 • prowadzić obsługę klienta biura podróży
 • kalkulować i rozliczać imprezy turystyczne zgodnie z zasadami rachunkowości
 • współpracować z kontrahentami biura podróży
 • posługiwać się mapami geograficznymi i turystycznymi, planami miast oraz rozkładami komunikacyjnymi różnych przewoźników
 • posługiwać się instrumentami marketingu w działalności turystycznej
 • analizować krajowy i zagraniczny ruch turystyczny
 • wybierać najkorzystniejszy sposób ubezpieczenia uczestników ruchu turystycznego

 

Absolwent może podjąć pracę przede wszystkim w:

 • biurach podróży, które prowadzą szeroki zakres usług, takich jak turystyka krajowa, zagraniczna - przyjazdowa i wyjazdowa oraz obsługa podróżnicza
 • agencjach turystycznych
 • ośrodkach informacji turystycznej
 • hotelach o wysokim standardzie
 • pensjonatach turystycznych
 • organach administracji odpowiedzialnej za promocję turystyki
 • branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach
 • podjąć własną działalność gospodarczą.

 

Możliwość dalszego kształcenia:
Absolwenci mogą podjąć studia wyższe na dowolnym kierunku, ponieważ program kształcenia ogólnego jest taki sam jak w liceum ogólnokształcącym. Umiejętności zdobyte w szkole mogą być rozwijane na studiach licencjackich lub magisterskich.

Read 50559 times Last modified on wtorek, 28 luty 2017 19:08