wtorek, 29 listopad 2016 09:57

technik logistyk

 Zawód technika logistyka jest obecnie bardzo poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Prognozy rynku pracy wskazują, że tendencja ta w najbliższych latach nie ulegnie zmianie.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu z wszystkich kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu absolwenci otrzymują tytuł technika logistyka.

Absolwent potrafi:

 • zarządzać zapasami z uwzględnieniem warunków zapotrzebowania
 • organizować transport zgodnie z zasadami łańcucha dostaw
 • organizować funkcjonowanie transportu uwzględniając sieć powiązań miedzy przedsiębiorstwami
 • stosować zasady bezpieczeństwa i ochrony środowiska przy przewozie ładunków
 • przygotowywać zasady organizacji i technologii magazynowania do planowania współpracy z firmami produkcyjnymi i handlowymi
 • planować zadania logistyczne
 • wykorzystywać techniki teleinformatycznej w logistyce

 

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

 • działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych
 • działach handlowych
 • działach dystrybucyjnych
 • działach usługowych
 • działach transportowo - spedycyjnych
 • jednostkach samorządu terytorialnego

 

Absolwent tego kierunku nabywa również umiejętności praktyczne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie logistyki!

Możliwość dalszego kształcenia:
Absolwenci mogą również kontynuować naukę w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na różnych kierunkach.

Read 38072 times Last modified on wtorek, 28 luty 2017 19:04