poniedziałek, 25 czerwiec 2018 19:46

Składanie podań o zamieszkanie w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr  1 w Krakowie
oraz uzupełnianie dokumentacji odbywa się przy Al. Focha 39.
Zaświadczenie o przyjęciu ucznia do szkoły w Krakowie w roku szkolnym 2018/2019
również należy dostarczyć do Bursy przy Al. Focha 39.

Lista przyjętych będzie do wglądu w  Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 przy Al. Focha 39
zgodnie z terminarzem rekrutacji.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej Bursy w zakładce rekrutacja.

poniedziałek, 04 czerwiec 2018 09:40

                  INFORMACJA DLA UCZNIÓW MIESZKAJACYCH
                        W INTERNACIE PRZY UL. RZEŹNICZEJ 4

1. Wszyscy mieszkańcy internatu mają możliwość kontynuowania zamieszkania  w roku
    szkolnym 2018 /2019 w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 z lokalizacją
    przy ul. Rzeźniczej 4 . Warunkiem kontynuowania zamieszkania jest złożenie podpisanej
    przez rodziców „Deklaracji o kontynuowaniu zamieszkania” w roku szkolnym 2018/2019.
    Druk deklaracji można pobrać ze strony www.bursa1.krakow.pl
    Deklarację należy złożyć w pokoju wychowawców w internacie przy ul. Rzeźniczej 4
    w terminie od 04.06.2018 r. do 12.06.2018 r.
    Niezłożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w bursie.

2. Opłata za pobyt w bursie w roku szkolny 2018/2019  będzie wynosiła;
    
    a) zakwaterowanie 133 zł - opłata miesięczna. Podstawa prawna; Uchwała NR.L/918/16
        Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie
        w bursach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Opłata za pobyt w bursie zapewnia
        opiekę i wychowanie przez cały rok szkolny zwyjątkiem ferii i innych dni wolnych wynikających
        z Rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.
    
    b) wyżywienie – planuje się  dzienną stawkę żywieniową w kwocie  11 zł: śniadanie, obiad i kolacja.

3. Opłatę za zakwaterowanie i posiłki w stołówce bursy wnosi się  na rachunek bankowy;
      
                               57 1020 4900 0000 8802 3015 5307

    Na dowodzie wpłaty należy wpisać nazwisko i imię ucznia mieszkającego w bursie
    oraz umieścić zapis, że wpłata dotyczy wyżywienia i zakwaterowania  za miesiąc................

4. Termin wnoszenia opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie upływa 10-go dnia każdego
    miesiąca następującego po miesiącu, za który opłaty są wnoszone.

Proszę wszystkich uczniów, którzy deklarują kontynuowanie zamieszkania w bursie
w roku szkolnym 2018/2019  o zapoznanie się ze Statutem Bursy Szkolnictwa
Ponadpodstawowego Nr 1 w Krakowie a w szczególności z rozdziałem: 7, 8 i 9
(warunki pobytu, prawa i obowiązki mieszkańca bursy oraz nagrody i kary).

Zachęcam wszystkich mieszkańców internatu do kontynuowania zamieszkania w roku szkolny 2018/2019.

wtorek, 22 maj 2018 11:31

Informujemy, że od 1 września 2018 r. internat przy ulicy Rzeźniczej 4 staje się Bursą Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 w Krakowie.
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 w Krakowie, al. Focha 39
Druga lokalizacja bursy – ul. Rzeźnicza 4

Dotychasowi mieszkańcy internatu mają zapewnione miejsca w bursie po złożenieniu deklaracji o kontynuacji zamieszkania
oraz oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, które można pobrać z linku zamieszczonego poniżej:

http://www.bursa1.krakow.pl/Do-pobrania/