- - -DYŻUR KOMISJI REKRUTACYJNEJ W KAŻDY CZWARTEK MAJA W GODZ. 15.10 - 16.00 - - - ZAPRASZAMY - - -

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków

tel.  12-421-38-44 wew. 32
fax. 12-421-50-36
e-mail: sekretariat@zsz1.krakow.pl