GIMNAZJALISTO - - - - - - - 28 kwietnia 2014 - - - w godz. od 12.00 do 16.00- - - - - - Dzień otwarty szkoły - - - - - - - ZAPRASZAMY

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków

tel. 421-38-44 wew. 32
fax. 421-50-36
e-mail: sekretariat@zsz1.krakow.pl