- - - - - Z A P R A S Z A M Y _ G I M N A Z J A L I S T Ó W - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Twoim kluczem do sukcesu. - - - - - Z A P R A S Z A M Y _ G I M N A Z J A L I S T Ó W - - - - -

Typy szkół

Ponadgimnazjalne:

Technikum Ekonomiczne i Elektroniczne nr 23

zawód: technik ekonomista

specjalizacja:

bankowość i finanse

zarządzanie i marketing

asystent ds. administracji

ubezpieczenia

Technikum Ekonomiczne i Elektroniczne nr 23

zawód: technik obsługi turystycznej

zawód: technik handlowiec

zawód: technik logistyk

Technikum Ekonomiczne i Elektroniczne nr 23

zawód: technik elektronik

zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 24

zawód: sprzedawca

zawód: elektryk

zawód: monter elektronik

klasy wielozawodowe

Policealne:

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 9

zawód: technik administracji

zawód: technik BHP

zawód: technik prac biurowych

zawód: technik elektryk