- - - - - GIMNAZJALISTO! ZAPRASZAMY 7 CZERWCA 2016 R. w godz. 9.30 - 14.30 NA KOLEJNY DZIEŃ OTWARTY DLA GIMNAZJALISTÓW - - - - -

Typy szkół

Ponadgimnazjalne:

Technikum Ekonomiczne i Elektroniczne nr 23

zawód: technik ekonomista

specjalizacja:

bankowość i finanse

zarządzanie i marketing

asystent ds. administracji

ubezpieczenia

Technikum Ekonomiczne i Elektroniczne nr 23

zawód: technik obsługi turystycznej

zawód: technik handlowiec

zawód: technik logistyk

Technikum Ekonomiczne i Elektroniczne nr 23

zawód: technik elektronik

zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 24

zawód: sprzedawca

zawód: elektryk

zawód: monter elektronik

klasy wielozawodowe

Policealne:

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 9

zawód: technik administracji

zawód: technik BHP

zawód: technik prac biurowych

zawód: technik elektryk