wtorek, 29 listopad 2016 09:59

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - NOWE

Uruchamiamy nowy kierunek kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zawód ten będzie bardzo poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Prognozy wskazują, że zastosowanie kolektorów słonecznych, pomp ciepła i innych urządzeń energetyki odnawialnej w najbliższych latach będzie stosowane na wielu inwestycjach budowlanych w kraju i na świecie.

Absolwent potrafi:

  • organizować, wykonywać montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • naprawiać i konserwować urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
  • posługiwać się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi
  • współpracować z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi
  • posługiwać się nowoczesnym sposobem sporządzania kosztorysów w obszarach stosowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Absolwenci mogą podjąć pracę jako:

  • monterzy i serwisanci urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • przedstawiciele handlowi firm zajmujących się zastosowaniem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • projektanci urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Absolwent tego kierunku nabywa również umiejętności praktyczne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie odnawialnych źródeł energii!

Możliwość dalszego kształcenia:
Absolwenci mogą również kontynuować naukę w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na różnych kierunkach.

Read 48403 times