wtorek, 29 listopad 2016 09:56

technik elektronik

Nauka w Technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu potwierdzającego z wszystkich kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu absolwenci otrzymują tytuł technika elektronika o specjalności: systemy i sieci komputerowe, automatyka przemysłowa, mechatronika samochodowa, budowa i eksploatacja odnawialnych źródeł energii.

Absolwent potrafi:

 • posługiwać się dokumentacją techniczną urządzeń elektronicznych
 • odczytywać schematy ideowe, blokowe i montażowe urządzeń instalacji elektronicznych
 • obliczać i szacować wartości wielkości elektrycznych w układach elektronicznych
 • dokonywać pomiarów technicznych elementów, układów i urządzeń elektronicznych
 • oceniać stan techniczny elementów, układów i urządzeń elektronicznych
 • projektować proste układy elektroniczne
 • projektować układy drukowane
 • montować, uruchamiać oraz testować układy i urządzenia elektroniczne
 • instalować, uruchamiać i testować urządzenia elektroniczne
 • lokalizować oraz usuwać uszkodzenia w układach i urządzeniach elektronicznych
 • posługiwać się katalogami elementów i układów elektronicznych, instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych
 • posługiwać się komputerowym oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym
 • sporządzać kalkulację prac montażowych i instalacyjnych
 • organizować i koordynować pracę zespołu

 

Absolwenci mogą podejmować pracę m. in. w zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne, na stanowiskach uruchamiaczy, konserwatorów i kontrolerów jakości, w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne, w placówkach badawczo – rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno – technologicznych, zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych.

Możliwość dalszego kształcenia:
Absolwenci mogą podjąć studia wyższe na dowolnym kierunku, ponieważ program kształcenia ogólnego jest taki sam jak w liceum ogólnokształcącym. Umiejętności zdobyte w szkole mogą być rozwijane na studiach licencjackich lub magisterskich.

Read 48441 times Last modified on wtorek, 28 luty 2017 18:58