wtorek, 08 listopad 2016 13:34

Kalendarium roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 (poniedziałek) Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
13 września 2017 (środa) Spotkanie z rodzicami uczniów (klas I - godz.16.00) a dla (klasa II - IV - godz. 17.00)
2 października 2017 (poniedziałek) Ślubowanie klas pierwszych / Dzień Patrona Szkoły
18 października 2017 (środa) Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej
2 listopada 2017 (czwartek) Dzień wolny od nauki i pracy*
15 listopada 2017 (środa) Spotkanie z rodzicami uczniów
20 grudnia 2017 (środa) Spotkanie opłatkowe
22 grudnia 2017 (piątek) Spotkania opłatkowe w klasach / Zakończenie pierwszego semestru
23 grudnia 2017 - 31 grudnia 2017 Zimowa przerwa świąteczna
2 stycznia 2018 (wtorek) Dzień wolny od nauki i pracy*
3 stycznia 2018 (środa) Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
10 stycznia 2018 (środa) Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej / Spotkanie z rodzicami uczniów
11 stycznia 2018 (czwartek) Część pisemna egzaminów potwiedzających kwalifikacje w zawodzie
10 stycznia - 17 lutego 2018 Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
12 lutego 2018 (poniedziałek) -25 lutego 2018 Ferie zimowe
21 marca 2018 (środa) Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej
21 marca 2018 (środa) Spotkanie z rodzicami uczniów o godz. 16.30
29 marca 2018 (czwartek) - 3 kwietnia 2018 (wtorek) Wiosenna przerwa świąteczna
19 kwietnia 2018 (czwartek) Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV
23 kwietnia 2018 (środa) Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja klas programowo najwyższych Technikum) 
27 kwietnia 2018 (piątek) Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach programowo najwyższych Technikum
30 kwietnia 2018 (poniedziałek) Dzień wolny od nauki i pracy*
2 maja 2018 (środa) Dzień wolny od nauki i pracy*
4 maja 2018 (piątek) Od 04.05.2018 do 23.05.2018 Pisemny egzamin maturalny /Od 07.05.2018 do 25.05.2018 Ustne egzaminy maturalne
4 maja 2018 - 7 maja 2018 Dni wolne od zajęć dla klas Technikum (pisemne egzaminy maturalne)
16 maja 2018 (środa) Spotkania z rodzicami uczniów - godz. 16.00
31 maja 2018 (czwartek) Boże Ciało - dzień wolny od nauki i pracy
1 czerwca 2018 (piątek) Dzień wolny od nauki i pracy*
13 czerwca 2018 (środa - godz. 16.30) Spotkania z rodzicami uczniów
18 czerwca 2018 (poniedziałek) Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
19 czerwca 2018 (wtorek) Część pisemna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
22 czerwca 2018 - 4 lipca 2018 Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
22 czerwca 2018 (piątek) Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
23 czerwca 2018 (sobota) 23.06-31.08.2017 Ferie letnie

* - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432; zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 104, poz. 965, Nr 141, poz. 1362, Dz. U. z 2004 r. Nr 264, poz. 1716, Dz. U. z 2005 r. Nr 142, poz. 1191, Dz. U. z 2006 r. Nr 36, poz. 50, Nr 141, poz. 999)